Χορτοπιτάκια

Με άγρια χόρτα όπως: μάραθο, γαλατσίδες, τσοχούς, λαψανίδες, καυκαλίθρες, κ.α. μαζεμένα από τους πρόποδες του Ψηλορείτη.

Τα προϊόντα διατίθενται: • Φρέσκα • Κατεψυγμένα • Προψημένα Κατεψυγμένα

Χύμα: κιβώτια των 5 και 9 κιλών περίπου
Πακέτα: των 500 gr. περίπου