Ανωγειανός Ντάκος

Με ποικιλία μαύρων αλεύρων 

Συσκευασία

Χύμα: σε κιβώτια των 4 & 7 κιλών